• BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi studerar terrestra ekosystem för att bättre förstå hur markmikroorganismer reglerar global biogeokemi och för att förutsäga reaktioner på miljöförändringar. Vi är en grupp mikrobiella ekologer, ekosystemekologer, biogeokemister och modellerare, som har en gemensam vision och under paraplyet "Microbial Biogeochemistry in Lund", kombinerar empiriska och modellerande tillvägagångssätt för att åstadkomma detta.

Forskning

Vår forskning fokuserar på studiet av markens kol och näringsämnens kretslopp i terrestra ekosystem runt om i världen, från arktisk tundra till tropiska regnskogar och halvridna gräsmarker. Vi är särskilt intresserade av aspekter som påverkar den rumsliga och tidsmässiga variationen i mikrobiella samhällens funktion och struktur, och deras reaktioner på stress, med särskild tonvikt på miljöfaktorer som markfuktighet, temperatur, elementära begränsare, salthalt och pH, och antropogena faktorer som t.ex. jordbearbetning, gödsling och metallförorening. Vi studerar den mikrobiella kontrollen och miljöberoendet av ekosystemfunktioner med hjälp av fält- och laboratorieexperiment, och införlivar sedan validerade ekologiska insikter i modeller som fungerar i olika skalor.

Mer om oss

Seniora forskare

Postdoktorer

Doktorander

Masterstudenter

 • Honorine Dumontel
 • Maria Joao Silva
 • Franklin Lee Harris
 • Markus Neurauter

Medlemmar runtom i världen

 • Laura Rodríguez González (University of Vigo, Spain)
 • Yinqi Tang (University of Copenhagen, Denmark)
 • Yuqian Tang (China University of Geosciences, China)
 • Haifeng Zheng (University of Copenhagen, Denmark)

Alumni

 • Ainara Leizeaga (University of Manchester, United Kingdom)
 • Blandine Lyonnard (Grenoble Alpes UNiversity, France)
 • Jintao Li (Fudan University, China)
 • Meng Na (Northeast Foresty University, China)
 • Huimin Xu (Hohai University, China)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren