• Telefon+46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Mikrobiologisk ekologi har som mål att lösa de ekologiska och molekylära mekanismer som ger upphov till biogeokemiska omvandlingar av jord och organiskt material. Vi arbetar i miljöer som sträcker sig från Arktis till tropikerna – och engagerar oss i både orörda och förvaltade ekosystem. Vårt arbete bygger på miljöundersökningar, fältexperiment och laboratorieexperiment.

Forskning

Den mikrobiella världen representerar den största reservoaren av biologisk mångfald som även är grundläggande för att upprätthålla viktiga ekosystemprocesser, inklusive de terrestra kol- och näringskretsloppen och upprätthållandet av växternas fertilitet, över hela jordens ekosystem. För att förstå mikrobiella samhällens roll i ekosystemprocesser – och för att lösa de stora problemen som är förknippade med mänsklig påverkan på miljön – är en omfattande och grundläggande kunskap om mikrobiell ekologi väsentlig. Forskargruppen i mikrobiologisk ekologi fokuserar på att förstå mikroorganismernas ekologi, mångfald och funktioner i naturliga och konstruerade ekosystem. Forskningen är organiserad i flera grupper ledda av huvudforskare, enligt beskrivningen nedan.

Mer om oss

Dimitrios Floudas Lab

We study the biochemical and molecular mechanisms that fungi use to cause organic matter transformation and decomposition focusing both on intact tissues such as wood, but also processed molecules such as soil organic matter. A fundamental part of our studies also includes a deeper understanding of the evolutionary processes that have shaped and keep shaping these mechanisms. Finally, we are also interested in harnessing metabolic processes of fungi for use in biomaterial applications. Our experimental methods include wet lab experiments, sequencing, spectroscopy and X-ray scattering.

Read more about Dimitrios Floudas

Edith Hammer Lab

Soils store more carbon than the atmosphere and living biomass together, therefore are carbon compounds entering or leaving the soil C storage system of large importance for greenhouse effect mitigation. Soil organisms, and especially mycorrhizal fungi, channel large proportions of fresh carbon compounds entering the soil ecosystem, and we want to better understand their role in sequestering and stabilizing or decomposing soil organic matter.

Read more about Edith Hammer

Lettice C. Hicks Lab

We want to understand how microorganisms regulate the mineralization of carbon and nutrients from soil organic matter, both under steady-state conditions and during dynamic perturbations (for example drying-rewetting). To do so, we typically employ a range of isotope-based approaches which allow us to examine the microbial use and transformations of carbon and nitrogen in soil systems. We study soils from across the globe, but have been particularly interested in subarctic ecosystems which are undergoing rapid environmental change, leading to pronounced changes in microbial resource use and biogeochemistry.

Read more about Lettice C. Hicks

Per Persson Lab

The main objective of my research is to provide fundamental understanding of chemical speciation, mechanisms and rate of reactions in the inherently heterogeneous aquatic and terrestrial environments. This is accomplished by a combination of techniques including Infrared and Raman spectroscopy, synchrotron-based X-ray absorption spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, Infrared microspectroscopy and imaging, and wet-chemical and theoretical methods.

Read more about Per Persson

Milda Pucetaite Lab

Studying single-cell physiology and responses to environmental triggers is crucial for increased understanding of how microbes in soil function and contribute to larger scale biogeochemical cycles. My research is thus aimed at disentangling the microscale chemistry of complex biotic and abiotic microbial interactions by taking use of advanced microspectroscopy methods at home laboratories and at synchrotron facilities.

Read more about Milda Pucetaite

Johannes Rousk Lab

We study the ecology of microorganisms in natural and engineered soil systems. We are interested in the factors that influence the spatial and temporal variability in microbial communities and how the microorganisms, in turn, control biogeochemistry in soil. We firmly believe that the secret to unlocking the ecology of microorganisms is to study how microbial growth rates respond to change, and we have a particular interest in comparing the roles of fungi and bacteria in their contribution to biogeochemical cycles.

Read more about Johannes Rousk

Anders Tunlid Lab

My present research focuses on examining the molecular mechanisms underlying the decomposition of organic matter by ectomycorrhizal and saprotrophic fungi and how this activity affect the cycling of nutrients and carbon in forest soils. We are studying how the functional activities encoded in the genomes of fungi are linked to biogeochemical processes operating at different spatial scales – from nanoscale minerals to forest sites using methods from genomics, molecular geochemistry, physical chemistry and computational biology.

Read more about Anders Tunlid

Håkan Wallander Lab

I work with ectomycorrhizal fungi that form symbiotic relationships with trees. They produce several hundreds of kilogram of mycelia per hectare every year in most forest ecosystems. This is important for nutrient uptake of the trees, but also for carbon sequestration and N retention in the soil. My main research interest is to understand how this flux of carbon below ground is regulated, and how important the composition of the ectomycorrhizal community is for carbon sequestration and nutrient uptake.

Read more about Håkan Wallander

Mer om vår forskning

Head of Microbial Ecology Group

Johannes Rousk

Associated PI’s

Research engineer

Anna Sterngren, PhD, responsible for the sequencing facility.

Postdocs and researchers (host)

PhD-students (supervisor)

Emeriti

 • Erland Bååth
 • Bengt Söderström

Masters-/internship students (supervisor / host)

 • Franklin Harris (Johannes Rousk, Lettice Hicks, Daniel Tajmel)
 • Styliani Alexandropoulou (Johannes Rousk, Vanesa Santas Miguel)
 • Charlotte Hopf (Johannes Rousk, Carla Cruz-Paredes, Daniel Tajmel)
 • Honorine Dumontel (Lettice Hicks, Agnieszka Rzepczynska)

Alumni

 • Kristin Rath, PhD student 2013–2018, Data Scientist, King.
 • Margarida Soares, PhD student 2014–2019, Researcher CEC, Lund University.
 • Ainara Leizeaga, PhD student 2015–2020, Postdoc Manchester University, United Kingdom.
 • Meng Na, CSC PhD student 2019–2021. Assistant Professor, China
 • Qinmei Zhong, CSC PhD student 2019–2020. Assistant professor, China.
 • Jintao Li, CSC PhD student 2020­–2021.
 • Huimin Xu, CSC PhD student 2020–2021.
 • Annelein Meisner, Postdoc 2013–2015. Wageningen University & Research, Netherlands.
 • David Fernandez-Calvino, Postdoc 2012–2014. Professor University of Vigo, Spain.
 • Yuqien Tang, Visiting researcher, 2019–2020. Assistant professor, China.
 • Per Bengtson, Researcher 2010–2022. Safety Medical Writer, Ferring Pharmaceuticals, Denmark. 

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren