• Telefon+46462229350
 • BesöksadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Mikrobiologi är en produktiv forskningsmiljö med gemensamma intressen och tillvägagångssätt. I gruppen studerar vi gram-positiva bakterier, dit stafylokocker, streptokocker, mykobakterier, Streptomyces och Bacillus hör. De är av stor medicinsk, ekologisk och industriell betydelse

Forskning

Vi specialiserar oss på gram-positiva bakteriers molekylära och cellbiologiska aspekter och tittar speciellt på enzymer med hemgrupper, bildning av bakteriesporer, bakteriers cellskelett, tillväxt och celldifferentiering hos Streptomyces samt bakteriers reaktioner på stress. Vi har ett antal olika projekt där vi bland annat tittar på bakterieinfektioner och inflammationer, fundamentala problem inom bakteriell cellbiologi, hemproteiner, stressreaktioner och anpassningar hos bakterier. Vi tittar även på hur bakterier reagerar på om syrehalten ökar eller minskar. Forskningen är grundforskning men resultaten hoppas vi ska kunna öka kunskapen om cellers grundläggande livsprocesser och ge upphov till nya läkemedel och nya antibakteriella substanser.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren