Barnmorskans forskningsområde - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

 • Besöksadress

  Margaretavägen 1 B

  22240 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 157

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskningen fokuserar på prekonceptionell hälsa, psykisk ohälsa, förlossningsrädsla, födande och förebyggande av bristningar, postpartumvård och amning samt pedagogik inom barnmorskeprogrammet. Våra forskningsfrågor utgår från barnmorskans profession med fokus på vården före, i samband med och efter barnafödande. Barnmorskans verksamhetsområde innehåller hälsofrämjande arbete och prevention genom graviditet, förlossning och eftervård. Familjens delaktighet i beslutsfattande och ge ett gott stöd är centralt i arbetet. Barnmorskans arbete innefattar också det nyfödda barnet och nyföddhetsvård. Barnmorskor arbetar även på ungdomsmottagningar, inom cancerscreening, gynekologisk vård och abortverksamhet liksom vid mottagningar för infertilitetsproblematik och antikonception.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Hälsovetenskaper
 • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren