Minimalinvasiv hjärtkirurgi vid hjärtklaffsjukdom

  • Telefon+4646171685

Enhetsprofil

Forskning

Minimalinvasiv hjärtkirurgi definieras som hjärtkirurgiska operationstekniker där man avstår från en full median sternotomin (längsgående delning av hela bröstbenet). Hjärtoperationen sker då istället med alternativa exponeringstekniker under det att man använder konventionell hjärt-lungmaskin. Beroende på diagnos utförs antingen operationen med video-assisterad, eller robot-assisterad, endoskopi via en 4-6 cm öppning mellan revbenen på höger sida där man inte rör bröstbenet överhuvudtaget (mini-thorakotomi) alternativt kan man genomföra operationen genom en reducerad delning av bröstbenet (mini-sternotomi). Vår hypotes är att minimalinvasiv hjärtkirurgi ger en tidigare återhämtning, men också ett minskat behov av blodtransfusioner samt reducerar förekomsten av allvarliga sårinfektioner. Forskargruppens medlemmar består av erfarna kliniker med lång erfarenhet av klaffsjukdom och avancerade hjärtkirurgiska behandlingsmetoder.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren