• BesöksadressVisa på karta

    Medicon Village hus 404, Scheelevägen 2

    Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Lars Rönnstrand är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Forskning

En av de substanser reglerar nybildningen av celler i kroppen, är de s k tillväxtfaktorerna. Bland dessa tillväxtfaktorer finns stem cell factor och FLT3 ligand, som bl. a. binder till blod-stamceller och stimulerar dessa till att växa till, men även tilll celler som bygger upp fina kärl, celler som har med immunförsvaret att göra. I vissa former av cancer är dessa receptorer muterade, och därigenom ”kortslutna” så att de ständigt signalerar tillväxt. Detta är fallet i bl a akut myeloisk leukemi där en stor andel patienter har mutationer i FLT3. I vissa fall av melanom är en annan tillväxtfaktor-receptor ,KIT, muterad liksom i vissa former av tarm-cancer, i testikelcancer etc. Men hur kan mutationen leda till cancer? Genom att studera hur det hela går till i detalj och hur signaleringen regleras kan vi bättre förstå förloppen och också utveckla läkemedel som effektivt hämmar de signaleringsmekanismer som cancer-cellerna är beroende av och därigenom förbättra för patienterna.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren