Molekylärgenetisk reproduktionsmedicin, Malmö

 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 91 plan 10

  20502 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35

  20502 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Reproduktionsmedicin och gynekologi
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Medicinsk genetik

Fria nyckelord

 • Prostatacancer
 • androgen
 • polymorfism

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren