• Telefon+46462229350
 • Besöksadress

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Telomerer finns i början och slutet av kromosomer och innehåller DNA-sekvenser som syntetiseras av enzymet telomeras. Vi studerar telomerernas funktion och telomerasets verkningsmekanismer med molekylärbiologiska metoder. Telomeras kan förlänga en kromosoms DNA-molekyl och bidrar därmed till att kromosomen inte blir kortare och att könscellen inte åldras. I de flesta celler i kroppen finns dock inget aktivt telomeras. Följden blir att kromosomerna blir kortare och kortare för varje gång som cellerna delar sig. Det i sin tur bidrar till att cellerna åldras. Ju kortare telomerer desto äldre cell. När telomererna nått en kritisk minsta längd får cellen en signal som gör att celldelningen och tillväxten avslutas. Vi undersöker om telomeras är en förutsättning för att tumörceller ska kunna dela sig om och om igen. Lyckas vi bevisa den roll som enzymet sannolikt har vid uppkomsten av cancer så kan telomeras vara en möjlig måltavla för framtida cancerterapi.

Beskrivning

Vi söker svar på åldrandets gåta. Vi hoppas också kunna klarlägga den roll enzymet telomeras har vid uppkomsten av cancer. Kromosomer innehåller i sitt DNA den genetiska information som behövs för att bygga upp hela organismer, till exempel en människa. I forskargruppen intresserar vi oss för kromosomernas båda ändar där de så kallade telomererna finns.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren