Enhetsprofil

Beskrivning

Mikael Sigvardsson är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Vår grupp studerar normal såväl som störd mognad av blodceller i benmärgen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • Lymfocyter
  • cell differentiering
  • transcription

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren