Enhetsprofil

Forskning

We are interested in how gene expression is regulated in the brain and how this process influence neurodegenerative diseases, psychiatric disorders and brain tumors. Our current focus is to study the role of epigenetic mechanisms and microRNAs. Our technical expertise include lentiviral vectors, transgenic mice and stem cells cultures.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren