Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Neurologi
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren