• Besöksadress

    Sölvegatan 19, BMC A10

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Neurologi
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren