Molekylära behandlingsstrategier vid bröstcancer

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vårt övergripande forskningsmål är att hitta nya sätt att behandla patienter med metastaserande bröstcancer. Även om stora framsteg i hur vi behandlar bröstcancerpatienter har gjorts under de senaste decennierna så får många patienter fortfarande återfall och metastaserande bröstcancer är fortfarande en obotlig sjukdom. Genom att identifiera signalvägar som är aktiva i metastaser och studera riktad behandling mot dessa signalvägar hoppas vi att bättre förstå mekanismerna bakom resistensutveckling. Pågående projekt: 1. Identifiera mekanismer som orsakar resistens mot endokrin behandling vid metastaserande bröstcancer. 2. Studera cancerstamcellers roll i utvecklingen av resistens mot endokrin behandling. 3. Studera faktorer nedströms om MYC i trippelnegativ bröstcancer för att försöka hitta sätt att tackla denna svårbehandlade typ av bröstcancer. 4. Undersöka hur “liquid biopsies” kan användas som ett surrogat för tumörbiopsier för att studera tumörprogression.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren