Enhetsprofil

Beskrivning

Ramin Massoumi är forskargruppschef för forskargruppen

Forskning

Vår forskning fokuserar på att kartlägga och undersöka uttrycket och aktiviteten av den globala Posttranslationell modifierade (PTM) enzymer i den skadade cellen, cancerceller och när den metastaseras. För att en cell ska fungera normal ska modifiering av ett protein med hjälp av dessa enzymer ske under en kontrollerad process, till skillnad från en cancercell som inte kan reglera den här processen. Kunskaper om PTM enzymer i cancerceller är hittills begränsade. Vi använder transgena djur för att kunna följa dessa steg. Dessa resultat kommer att jämföras med human patient material med avsikt att etablera prognostiska markörer. Vi har också utvecklat molekyler för att se om någon bland dessa kan hämma cancercell överlevnaden. Kunskaper från vår studie kommer att användas för att kunna diagnostisera cancer patienterna och förbättra möjligheterna till bättre individ anpassade behandlingar för dessa patienter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Genmanipulation
  • cancerbehandling

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren