Enhetsprofil

Forskning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

 • Virologi
 • virus
 • papillomvirus
 • influensa
 • HIV
 • RNA
 • genreglering
 • splitsning
 • polyadenylering

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren