MultiPark: Multidisciplinary research focused on Parkinson´s disease

 • Besöksadress

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 117

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

För mer information, vänligen besök Multipark/VarForskning.

Beskrivning

MultiPark är ett translationellt forskningsnätverk som sträcker sig från preklinisk forskning till studier av livssituationer för patienter med Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt relaterade hjärnsjukdomar. Vi syftar inte bara till att förbättra patienternas kroppsfunktion utan även deras aktivitet och delaktighet. MultiPark bygger på ett starkt samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus med stöd från Göteborgs universitet.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren