Enhetsprofil

Forskning

Från att från början huvudsakligen att ha haft analys och historieskrivning inom området västerländsk konstmusik i centrum för forskningen, omfattar musikvetenskap idag praktiskt taget all slags musik i alla kulturer. Till de områden som ägnas särskild uppmärksamhet inom musikvetenskap i Lund hör nyare musikhistoria; post-kolonial och global musikhistorieskrivning; musik- och ljudproduktion; ljudkonst, elektronisk musik och nyare konstmusik; jazz, populärmusik och progressiv rock; samt musik och ljud i tvärestetiska och tvärdisciplinära sammanhang. Analyser av sådana empiriska områden görs ur estetiska, etnologiska, kulturella och samhälleliga perspektiv, samt i dialog med det nyare forskningsfältet Sound Studies. En del av forskningen bedrivs därtill inom ramen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. En annan anknytning har också den konstnärliga forskning som bedrivs inom ramen för Musikhögskolan, Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet. Avdelningen har forskarutbildning i musikvetenskap.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren