Enhetsprofil

Forskning

Vi fokuserar på vetenskap och teknik för kommande nanoelektroniktillämpnnigar med särskild inriktning på III-V MOSFETs. Arbetet bygger på kunskap i nanoteknologi kombinerat med konventionell top-down processning för att realisera nya funktioner. Forsknnigen kopplar samman områden inom nanovetenskap med de inom IKT-tillämpningar. Gruppen har ett omfattande samarbete med antenndesign, , kommunikationsteknologi, kretsprocessning och fysik. Våra fem forskningsområden är: mm-Wave Radar Circuits, Lateral Nanowire THz MOSFETs, Vertical Nanowire MOSFETs, Steep Slope Transistors, LWIR Detectors.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren