Enhetsprofil

Beskrivning

NanoLund är Lunds universitets centrum för forskning, utbildning och innovation inom nanovetenskap. Över 400 personer inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin är verksamma i detta strategiska forskningsområde. Det finansieras av den svenska regeringen och är Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap och nanoteknologi.

Under devisen ”A Great Place to do Nanoscience” vill vi vara ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder utbildning, utmärkta vetenskapliga förutsättningar och karriärutveckling. Vi gör det genom att vara en öppen och inkluderande forskningsmiljö med tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nanofabrikation och modellering.

Med nanovetenskap och nanoteknik som verktyg tar vi oss an samhällsutmaningar inom exempelvis hälsa och energi. Forskningen spänner från materialvetenskap och kvantfysik till tillämpningar inom energi, elektronik och halvledare, fotonik, biovetenskap och nanosäkerhet.

Forskning

För mer information, vänligen besök NanoLund/Research.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren