• BesöksadressVisa på karta

  Medicon Village, byggnad 404, Scheelevägen 2

  223 81 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Scheelevägen 2

  223 81

  Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Materialkemi
 • Polymerkemi
 • Polymerteknologi
 • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
 • Diagnostisk bioteknologi
 • Vattenbehandling
 • Biomaterial
 • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
 • Nanoteknik
 • Läkemedelskemi
 • Biomaterialvetenskap
 • Livsmedelsvetenskap
 • Annan medicinsk bioteknologi
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi