Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren