• BesöksadressVisa på karta

  Medicon Village, byggnad 404 A2, Scheelevägen 2

  223 81 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Scheelevägen 2

  223 81 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Möjligheten att operera in elektroder i hjärna och ryggmärg för att registrera signaler eller stimulera specifika områden kan teoretiskt förbättra livskvalitén för många patientgrupper. Vårt projekt syftar till att utveckla en ny generation av elektroder och att analysera de vävnadsreaktioner som uppkommer i nervvävnad efter elektrodinsättning. Projektet ingår som en integrerad del i det tvärvetenskapliga Neuronano Research Center's (NRC) forskning. Vidare studerar vi hur centrala nervsystemet reagerar när inflammmatorisk smärta induceras via UVB bestrålning av hud.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Neurologi
 • Fysiologi
 • Biomaterialvetenskap

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren