• Telefon+46462220559

Enhetsprofil

Beskrivning

Our research aims at developing new restorative and neuroprotective treatments for neurodegenerative diseases using cell transplantation and direct in vivo gene delivery. The Neurobiology Unit seeks to develop techniques for isolation and identification of neural progenitor cells with the capacity to generate fully functional dopamine neurons after transplantation to the Parkinsonian brain.

Forskning

Vår forskning är inriktad på att utveckla nya behandlingsmetoder för patienter med neurodegenerativa sjukdomar, framför allt Parkinsons sjukdom. Vi arbetar dels med att utveckla nya djurexperimentella modeller för att i detalj kunna följa och studera skademekanismerna och skadeförloppet vid Parkinsons sjukdom, dels med att utveckla metoder som kan blockera skadeprocessen eller återställa funktion hos dessa patienter. Vi använder stamceller för att ersätta de nervceller (mellanhjärnans dopaminerga nervceller) som dör i sjukdomsprocessen, och genbärande virus-vektorer för att tillföra gener som kan hjälpa de dopaminerga nervcellerna att överleva.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Neurologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren