Enhetsprofil

Vi studerar funktionen av hjärnans inflammatoriska celler, de så kallade mikrogliacellerna, vid olika hjärnsjukdomar. Vi tror att kunskapen om hur mikrogliaceller kommunicerar och aktiveras genom immunomodulatoriska ämnen och vesiklar är en viktig del i framtida behandlingar av neurodegenerativa sjukdomar. Vi tittar specifikt på hur mikrogliaceller påverkas av Abeta-plack som ansamlas i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Vi studerar även hur mikrogliacellerna påverkas av alphasynuclin, ett protein som är kopplat till Parkinsons sjukdom. Ett av våra andra forskningsområden är fysisk träning, som anses vara en viktig del för behandlingar av flera sjukdomar i hjärnan. Vi undersöker dess betydelse för den skadade hjärnan. Vår grupp studerar även hur en ny cellsorteringsteknik, akustofores, kan tillämpas inom neurovetenskapen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Cell- och molekylärbiologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren