Enhetsprofil

Beskrivning

Neuronano Research Center, NRC (https://www.neuronano.lu.se/), är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Lunds Universitet, Centrat leds av Professor Jens Schouenborg och utvecklar olika typer av registrering och stimulering i nervsystem. NRCs vision är att förbättra livskvaliteten för funktionshindrade personer och personer med neurodegenerativ sjukdom genom att lyssna till, förstå och tala med nervsystemet via neurala interface.

Forskning

The NRC focus on developing miniaturized, and truly biocompatible, technology that permit long-term interactive communication with neural networks in the brain and spinal cord in physiological conditions. This neurotechnology has the potential, not only to revolutionize the understanding of fundamental brain functions, but also to help the severely disabled patients suffering from a range of neurological illness such as paralysis or movement disorders, Parkinson’s disease, intractable depression, epilepsy or chronic pain.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Fysiologi
  • Medicinsk genetik
  • Biomaterialvetenskap
  • Annan medicinsk bioteknologi

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren