Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren