Norma Research Programme

 • BesöksadressVisa på karta

  Lilla Gråbrödersgatan 4

  22 222 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Norma Research Programme är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid den Juridiska fakulteten, och ett forskningscentrum knutet till the Labour Law Research Network (LLRN). Fokus ligger på den rättsliga regleringen av vardagsliv och social integration på nationell, EU och internationell nivå, och på arbetsmarknad, social välfärd, åldrande befolkning, och familj. Verksamheten innefattar forskning i arbetsrätt, socialrätt, äldrerätt, och familjerätt, forskningsbaserad undervisning, doktorandhandledning, och samverkan med det omgivande samhället. Forskningen utmärks av ”socio-legal”, internationella, EU/europeiska, och komparativa perspektiv, vilket avspeglas i forskningsfinansiering, publikationer, teorier, metoder och forskningsfrågor, samt nätverk och samverkan. Forskarna samarbetar i tvärvetenskapliga sammanhang med forskare från olika ämnen, såsom arbetsmarknadsrelationer (industrial/employment relations), ekonomi, gerontologi, medicin, mänskliga rättigheter, socialt arbete, sociologi, och statsvetenskap.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen