Norma Research Programme

  • Besöksadress

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Norma Research Programme är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid den Juridiska fakulteten, och ett forskningscentrum knutet till the Labour Law Research Network (LLRN). Fokus ligger på den rättsliga regleringen av vardagsliv och social integration på nationell, EU och internationell nivå, och på arbetsmarknad, social välfärd, åldrande befolkning, och familj. Verksamheten innefattar forskning i arbetsrätt, socialrätt, äldrerätt, och familjerätt, forskningsbaserad undervisning, doktorandhandledning, och samverkan med det omgivande samhället. Forskningen utmärks av ”socio-legal”, internationella, EU/europeiska, och komparativa perspektiv, vilket avspeglas i forskningsfinansiering, publikationer, teorier, metoder och forskningsfrågor, samt nätverk och samverkan. Forskarna samarbetar i tvärvetenskapliga sammanhang med forskare från olika ämnen, såsom arbetsmarknadsrelationer (industrial/employment relations), ekonomi, gerontologi, medicin, mänskliga rättigheter, socialt arbete, sociologi, och statsvetenskap.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik