Nya strategier för att förhindra skadlig luftvägsinflammation

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Immunsystemet håller oss friska och kan på ett kontrollerat sätt öka sin aktivitet (inflammation) för att bekämpa infektioner. Om inflammationen i luftvägarna är överdriven och långvarig kan det skada lungvävnaden och leda till bindvävsombyggnad (fibros), infektionskänslighet och försämrad lungfunktion. I projektet undersöker vi nyckelmekanismer som kan användas för att begränsa vävnadsskadan i luftvägarna vid sjukdomar som ARDS, KOL, lungfibros och astma. Vi använder både experimentella modeller och undersöker kliniska prover.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren