• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 60 plan 13

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 60 plan 13

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Inom nutritionsepidemiologin studeras sambandet mellan kostvanor och sjukdomsrisk. Vi använder oss av stora befolkningsstudier, främst Malmö Kost Cancer-kohorten som etablerades på 90-talet och består av 28 098 individer. Kostmetoden som använts i Malmö Kost Cancer består av tre delar: a) en 7-dagars matdagbok b) ett 168-frågors semi-kvantitativt kostfrågeformulär c) en 45-60 minuters kostintervju. I forskargruppen undersöker vi om kostens sammansättning påverkar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom, fetma, typ 2 diabetes och cancer, och om ärftliga faktorer påverkar observerade samband. Malmö Kost Cancer har stora möjligheter att förtydliga kost-sambanden, eftersom kostdata har hög relativ validitet, och biobanken gör det möjligt att ta hänsyn till ärftliga skillnader. Tydlig information om kostens påverkan är av stor betydelse för folkhälsoarbetet, eftersom matvanorna, i motsats till många andra faktorer, kan förändras under hela livscykeln.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Näringslära
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

 • Epidemiology
 • fetma

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren