Obstetrisk, gynekologisk och prenatal ultraljudsdiagnostik

 • Telefon+4640962600, +4640332149
 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 47, plan 4

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fria nyckelord

 • Prenatal
 • ultraljud
 • livmoder

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren