• Telefon+4646157868, +4646172507

Enhetsprofil

Forskning

Gynekologi: Gynekologisk cancerforskning, ovarial- cervix och endometrietumörer. Robotassisterad kirurgi. Benign bäckenbottenkirurgi. Metabola effekter av hormonsubstitution. Ultraljudsdiagnostik vid gynekologiska sjukdomar och cancer. Obstetrik: Preeklampsi-utveckling av ny diagnostik och behandling. Utveckling av biofysikaliska metoder för antenatal fosterövervakning. Diagnostik av missbildningar hos fostret. Fetal medicin. Retarderad fostertillväxt. Perinatal fosterasfyxi-CTG tolkning. Handläggning av förlossning. Ultraljudsdiagnostik vid obstetriska komplikationer. Perinatologisk epidemiologi.

Mer om oss

I avdelningen Obstetrik och gynekologi, Lund, ingår följande underenheter:

Avancerad ovarialcancer, PI Päivi Kannisto
Enheten för translationell obstetrisk forskning, PI Stefan Hansson
Gynekologisk cancer, förebyggande av cancer och osteoporos, PI Christer Borgfeldt
Livmoder och livmoderhalscancer, PI Jan Persson
Tornbladinstitutet, PI Karin Källén
Urologi

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fria nyckelord

  • Obstetrik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren