• Telefon+4646157868, +4646172507

Enhetsprofil

Forskning

Gynekologi: Gynekologisk cancerforskning, ovarial- cervix och endometrietumörer. Robotassisterad kirurgi. Benign bäckenbottenkirurgi. Metabola effekter av hormonsubstitution. Ultraljudsdiagnostik vid gynekologiska sjukdomar och cancer. Obstetrik: Preeklampsi-utveckling av ny diagnostik och behandling. Utveckling av biofysikaliska metoder för antenatal fosterövervakning. Diagnostik av missbildningar hos fostret. Fetal medicin. Retarderad fostertillväxt. Perinatal fosterasfyxi-CTG tolkning. Handläggning av förlossning. Ultraljudsdiagnostik vid obstetriska komplikationer. Perinatologisk epidemiologi.

Mer om oss

I avdelningen Obstetrik och gynekologi, Lund, ingår följande underenheter:

Avancerad ovarialcancer, PI Päivi Kannisto
Enheten för translationell obstetrisk forskning, PI Stefan Hansson
Gynekologisk cancer, förebyggande av cancer och osteoporos, PI Christer Borgfeldt
Livmoder och livmoderhalscancer, PI Jan Persson
Tornbladinstitutet, PI Karin Källén
Urologi

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Nyckelord

  • Obstetrik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren