• Telefon+4640337013, +4640336516

Enhetsprofil

Beskrivning

Vårt arbete syftar till att öka kunskapen om hur yttre miljöfaktorer påverkar hudsjukdom, speciellt eksem och med fokus på kontaktallergi. Kontaktallergi förekommer hos nästan 30% av den vuxna befolkningen. Det allergiska kontakteksemet kan ses var som helst på kroppen, ofta på händerna. Kliniskt kan man inte skilja eksem orsakat av inre faktorer, endogent eksem, och eksem orsakat av yttre faktorer, exogent eksem. För att fastställa diagnosen och kartlägga miljöpåverkan krävs anamnes, kontaktallergiutredning samt relevansbedömning. Handeksem är vanligt och ca 10% av den arbetsföra befolkningen drabbas. Handeksem drabbar oss redan i unga år och företrädelsevis kvinnor. Eksemsjukdom har negativ inverkan på livskvaliteten och handeksem är dessutom kostsamt. Genom att identifiera kontaktallergen kan man inte bara hjälpa den enskilde individen utan detta kan också leda till lagstiftning och reglering för att förbättra vår miljö.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Farmakologi och toxikologi

Fria nyckelord

  • Allergi
  • hud
  • kontaktallergi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren