Enhetsprofil

Beskrivning

Odeum är Lunds universitets centralt placerade musikcentrum, med studentbaserat musicerande, konserter, föreläsningar och utbildning. På Odeum finns tre studentbaserade ensembler: Akademiska kapellet, Lunds akademiska kör och Palaestra Vokalensemble. Odeum leds av universitetets Director musices och är en del av Lunds universitets Kultur- och Museiverksamheter (LUKOM) tillsammans med Skissernas museum, Historiska museet och Botaniska trädgården. Odeum arrangerar också kurser i ensemblemusicerande samt föreläsningar och panelsamtal om musikrelaterade frågor, med forskare och musiker både inom universitetet och utifrån.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren