Enhetsprofil

Beskrivning

Universitetsledningens staber är ett samlingsnamn för verksamheterna: Universitetsledningens stab och Utveckling. Kansliet för USV & LUKOM ingår i Utveckling. Kontaktinformation finns under respektive avdelning.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren