• Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Näthinnan (Retina) är en del av det centrala nervsystemet och består till största delen av specialiserade nervceller. Vid degenerativ näthinnesjukdom, t.ex retinitis pigmentosa, åldersrelaterad makuladegeneration, näthinneavlossning och glaukom förstörs nervceller vilket resulterar i idag icke behandlingsbar synnedsättning. Traditionellt undersöks ofta sjukdom och behandling inom CNS experimentellt genom studium av enskilda celler efter mekanisk/enzymatisk extraktion från omgivande vävnad. Näthinnans celler liksom kroppens övriga vävnader befinner sig dock i en kontinuitet bestående av fysiska och biokemiska kopplingar samt extracellulär matrix. Vi har tidigare visat att integriteten av denna kontinuitet är av avgörande betydelse för vävnadens homeostas och vi fokuserar nu på hur och varför degenerativ näthinnesjukdom uppkommer vid störning av systemet och hur de enskilda komponenterna med hjälp av ”tissue engineering” kan interagera med syntetiska polymerer och biologiska transplantat.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren