HR, Verksamhetsnära HR-tjänster

Enhetsprofil

Avdelningen erbjuder ett verksamhetsnära HR-stöd till gemensamma förvaltningen, USV, LUKOM samt ett antal fakulteter inom exempelvis rekrytering, lönerevision, arbetsmiljö, rehabilitering, organisations- och verksamhetsförändring och andra arbetsrättsliga frågor. Vidare ansvarar avdelningen för universitetets granskning av förmåner såsom utbetalning av friskvårdsersättning, läkemedel och läkarbesök samt intern sektionsadministration.