Forskargruppen för oftalmologisk avbildning

  • BesöksadressVisa på karta

    Ögonklinik A, admin, 2nd floor, Kioskgatan 1B

    22185 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Syftet med vår forskning är att använda moderna avbildingstekniker för att studera blodflöde, funktion och sammansättningen av periorbital vävnad. För ändamålet utvecklar och implementerar vi flera tekniker inklusive laser-speckle för att mäta blodflöde, fotoakustisk avbildning en laserbaserad ultraljudsteknik som ger högupplösta 3D-vävnadsbilder samt hyperspektral avbildning för att studera sjukdom-/vävnadsspecifika spektrala egenskaper. Teknikerna tillämpas på flera sjukdomar som påverkar periorbital vävnad och syn, så som hudcancer, jättecellartrit och rekonstruktiv kirurgi. Forskningsgruppen består av både läkare som använder metoderna i kliniken och ingenjörer som analyserar data och vidareutvecklar metoderna. Vi är övertygade om att användningen av moderna avbildningstekniker effektivt kan minska antalet onödiga biopsier, möjliggöra fullständigt avlägsnande av hudtumörer samt förbättra kirurgiskt resultat och därigenom minska patienternas lidande och sänka sjukvårdskostnaderna.

Beskrivning

Genom att kombinera kunskapen från kliniskt aktiva läkare och forskare tror vi att vi snabbt och effektivt kan få kunskap om de spektrala egenskaperna hos hudcancer och jättecellartrit och översätta detta till avbildningsverktyg för detektion av tumörgränser och diagnostik. Genom att mäta blodflöde under och efter periorbital rekonstruktiv kirurgi strävar vi efter att uppdatera kirurgiska tekniker och därigenom förbättra kirurgiskt resultat och minska patienternas lidande. Forskargruppen är en del av forskningsinfrastrukturen Lund University Photoacoustic Center vilket är ett tvärvetenskapligt centrum vid Medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola. Infrastrukturen är en plattform för innovation av ny teknik, medicinsk grundforskning, preklinisk forskning och klinisk implementering och är öppen för nya samarbeten och för externa forskare. Läs mer om våra forskningsprojekt och tekniker genom att besöka vår hemsida.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren