• BesöksadressVisa på karta

  Inga Marie Nilssons gata 47, plan 11

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Inga Marie Nilssons gata 47, plan 11

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Osteoporos drabbar till övervägande del äldre kvinnor och dess kliniska konsekvens - fraktur - resulterar i smärta, förlorad självständighet och för tidig död. I vår forskning undersöker vi hur genetiska faktorer och omgivningsfaktorer bidrar till skelettstyrka hos unga vuxna och hos äldre kvinnor. Tonvikten ligger på att definiera gener, åldersrelaterade interaktioner mellan gen och miljö och interaktioner mellan skelett, muskler, fettvävnad, inflammation och ämnesomsättning. Vår forskningsstrategi har ett integrerat tillvägagångssätt som binder samman grundvetenskap och klinisk forskning genom 1) Genetiska studier i populationsbaserade kohorter av unga och äldre kvinnor med mer än 10 år av longitudinella data 2) Experimentella studier på mänsklig benvävnad och djurmodeller 3) Translationella studier som tillämpar våra forskningsresultat kliniskt inom sjukvården. Vårt mål är att identifiera personer med mycket hög risk för osteoporos och fraktur för att personanpassa förebyggande åtgärder.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ortopedi
 • Medicinsk genetik
 • Idrottsvetenskap
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

 • Osteoporos
 • skelett
 • muskler

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren