Enhetsprofil

Forskning

Experiment utförs vid följande laboratorier : CERN, European Laboratory for Particle Physics CH-1211 Geneve 23, Schweiz, telefon 41-22-767 6111 (växel), ATLAS-Lundakontor 41-22-767 1177, ATLAS-telefax 41-22-767 8350, ALICE-Lundakontor 41-22-767 8956, ALICE-telefax 41-22-767 9480 BNL, Brookhaven National Lab P.O. Box 5000, Upton, NY 11973-5000 U.S.A, telefon 1-631-344-8000, Lundakontor 1-631-344-4933, telefax 1-631-344-3253. DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron Notkestrasse 85, D-22603 Hamburg, TYSKLAND, telefon 49-40-8998 0 (växel), Lundakontor 49-40-8998 2712, telefax 49-40-8998 3093.

Beskrivning

Avdelningen för partikel- och kärnfysik spänner brett över subatomär fysik och agerar till stor del inom internationella forskningsmiljöer. Vi bedriver experimentell och teoretisk forskning med kolliderexperiment. Vi sysslar med sökningar av mörk materia, grundläggande fysik med neutroner, kärnstruktur och kärnreaktioner på gränsen för kärnstabilitet, samt studerar konstgjord radioaktivitet i miljön. Teoriaktiviteter inkluderar standardmodell och bortom, fenomenologi och mer. Se forskningsenheternas sidor på den officiella hemsidan https://particle-nuclear.lu.se

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren