Enhetsprofil

Beskrivning

David Gisselsson Nord är forskargruppsledare i forskargruppen

Forskning

Cancerceller är ofta mer genetiskt instabila än kroppens normala celler. Om denna genetiska instabilitet leder till skillnader i biologiska egenskaper inom olika delar av tumörer är emellertid ytterst dåligt utforskat. Orsaken är att det tekniskt har varit svårt att skapa kartor över cancercellers variation inom patienter. Frånvaron av sådana kartor är en utmaning för modern cancerbehandling av två skäl: 1. Vi saknar därigenom kunskap för vad som händer i cancercellerna när cellgiftsbehandling slutar att fungera i enskilda patienter. 2. Vi saknar kunskap om den reella variationen av de s.k. biomarkörer vi mäter i vävnadsprov från tumörer för att bestämma behandling av enskilda patienter. Vårt projekt använder en kombination av traditionell patologi och de senaste molekylärgenetiska metoderna för att skapa evolutionära kartor av tumörutveckling hos barn med cancer. Vi inriktar hos främst på diagnoserna neuroblastom, Wilms tumör och rhabdomyosarkom.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genetik
  • Cancer och onkologi
  • Pediatrik
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren