Barnanestesi och intensivvård

  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    22184 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Pediatrik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren