• Telefon+4640391032
 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, hus 91, plan 10, rum 059

  214 28 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Box 50332

  202 13 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppschef är docent Simon Timpka. Det övergripande målet för oss i forskargruppen Perinatal och kardiovaskulär epidemiologi är att förbättra hälsan för kvinnor och deras barn genom forskning av hög kvalitet. Vi vill samtidigt erbjuda utbildning av högsta kvalitet för studenter och juniora kollegor genom engagerad handledning, mentorskap, och allmän de-mystifiering av akademin. Vår expertis är epidemiologi, klinisk kvinnohälsa, statistik och klinisk forskningsmetodik. Vår forskning är tvär-disciplinär och inkluderar obstetrik & gynekologi, kardiologi, endokrinologi, och epidemiologi. Forskargruppens finansiering består huvudsakligen av anslag från Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Läkaresällskapet, och Jeanssons stiftelse.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Reproduktionsmedicin och gynekologi
 • Kardiologi
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

 • Preeklampsi
 • kranskärlssjukdom
 • epidemiologi
 • statistik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren