Individuell Bröstcancerbehandling

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Bröstcancer är en heterogen sjukdom med varierande kliniskt förlopp och behandlingskänslighet. Val av behandling efter operation (strålning, antikroppar, endokrin och cytostatika) baseras på prognostiska (risk för återfall) och behandlingsprediktiva (val av behandling) faktorer. Cirka två av tre patienter är botade efter operation, och ändå får ca 90 % ytterligare behandling. Detta innebär att vissa patienter överbehandlas, samtidigt som behandlingen är livsavgörande för andra. Det är extremt viktigt att identifiera de patienter som behöver den extra behandlingen och, när den behövs, välja rätt behandling. Vi arbetar mot nya sätt att använda den information som redan samlas in och bedöms i den kliniska rutinen men arbetar också med att identifiera nya faktorer med både mer konventionella metoder (t.ex. immunohistokemi) och de senaste teknikerna (t.ex. sekvensering) som kan hjälpa kliniker att välja den behandling eller behandlingskombination som är bäst för den enskilda patienten.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • bröstcancer
  • prognostik
  • prediktion
  • biomarkörer
  • behandling

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren