• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Genom att utveckla nya lasrar och fotonkällor samt skräddarsydda lösningar för tillämpad spektroskopi i olika miljöer, adresserar profilområdet samhällsutmaningar relaterade till klimatförändringar, miljöpåverkan och bekämpning av cancer och andra hot mot människors hälsa.