• Telefon+46462221801, +46462221808
 • Besöksadress

  HSC Margaretavägen 1 B

  22240 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 157

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Fysioterapi omfattar kunskap om människan i rörelse och förmågan att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda kroppen på ett ändamålsenligt sätt. Forskning inom fysioterapi vill förklara och förstå människors hälsa ur olika perspektiv där mångfald och jämlikhet beaktas. Fysioterapi främjar hälsa och förbygger ohälsa under olika faser i livet med målsättningen att öka funktion, aktivitet och delaktighet.

Forskning

Forskningen strävar efter att öka förståelsen för såväl hälsofrämjande som sjukdoms- och skademekanismer och av beteendemässiga, biomekaniska och fysiologiska effekter. Fysioterapi kan omfatta studier av processer, metoder, teorier och implementering på olika organisatoriska nivåer. Det innefattar även att utveckla tester och mätmetodik för funktionsbedömning och att utveckla behandlings- och träningsmodeller. Forskningen sker huvudsakligen inom sju olika områden: Fysisk aktivitet och träning, Människan i arbetslivet, Beteendemedicin och mental hälsa, Pedagogik, Muskuloskeletala besvär, Epidemiologi och folkhälsa och Neurologi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sjukgymnastik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren