AI och digitaliseringens grundpelare

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

AI och digitalisering är en snabbt växande del av utvecklingen av nästan alla ingenjörssystem och kommer att förändra samhället och industrin i grunden. Profilområdets spetskunskap kring teknologier, metoder, algoritmer och mjukvara för att möjliggöra robusta, säkra, effektiva och lärandebaserade system är helt nödvändig i samhällets digitala omställning.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren