• BesöksadressVisa på karta

  Tornbladinstitutet, Biskopsgatan 9

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Tornbladinstitutet, Biskopsgatan 9

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ebba Malmqvist är forskargruppsledare för forskargruppen

Anna Oudin är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Vår forskargrupp bedriver forskning kring de utmaningar som finns i samhället, där miljön och klimatförändringar både direkt och indirekt påverkar vår hälsa. Det kan vara luften vi andas, bullret vi utsätts för, eller andra miljöfaktorer som kan ge negativa hälsokonsekvenser. Miljön påverkar oss också positivt genom till exempel vistelse i gröna miljöer. Människan är inte bara passivt utsatt för miljön, vi är en del av den och kan också påverka omvärlden genom våra beteenden. Tillsammans skapar vi ett samhälle där hälsokonsekvenserna av miljön kan bli stora eller små. Vi undersöker hur miljön påverkar vår hälsa genom epidemiologiska och experimentella studier. Vi utför också hälsokonsekvensutredningar i samarbete med samhällsaktörer för att kunna ge mätbara mått på olika problem och därigenom också lösningar. Vårt mål är att medverka till en hållbar samhällsförändring genom att bidra med vetenskapliga underlag rörande kopplingen mellan miljö och hälsa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren