• Telefon+46462229350
 • BesöksadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

I forskargruppen Växtbiologi forskar vi på evolutionära processer, utbredningen av växter i tid och rum och samspelet mellan växter och mellan växter och omgivningen. Vi studerar evolutionära processer och bevarandebiologi, likaväl som molekylär växtbiologi. I gruppen är vi förenade genom vårt intresse för växter.

Forskning

Vi undersöker hur och varför växter stressas och hur stressen kan undvikas. Vi tittar även på hur växter samspelar med och påverkar varandra och sin miljö och hur de anpassar sig till ändrade växtförutsättningar. Växternas evolutionära släktskap är något vi försöker att utreda genom att analysera och klassificera dem. Vi arbetar både med grundforskning och med aktuella problem inom naturvård och miljöskötsel. Våra forskningsmetoder är många; allt från fältstudier och experiment till molekylära undersökningar och kemiska analyser. Några av de frågor som vi söker svar på är vilka historiska faktorer i växtligheten som har bestämt dagens biologiska mångfald och hur biologisk behandling kan stärka växters skydd mot sjukdomar och öka tillväxten.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren