Enhetsprofil

Forskning

För mer information, vänligen se den engelska sidan.

Beskrivning

John W Semple är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren