• Telefon+46462221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen proaktiv, integrerad vård bedriver hälsovetenskaplig forskning med fokus på hur vård och omsorg fungerar och hur den kan utformas för att på bästa sätt möta patienters, närståendes och vårdpersonals behov. Gruppens forskning utgår primärt från patienters och närståendes perspektiv och flera projekt syftar till att utveckla eller utvärdera komplexa interventioner. Gruppen bedriver forskning inom bland annat äldres vård och omsorg, barnsjukvård, kirurgisk vård och palliativ vård.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • Sandblomsstipendium

    Woodworth, Jamie (Mottagare), 2022 okt. 17

    Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)