• BesöksadressVisa på karta

    Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningsområdet studerar organiseringen av välfärdspraktiker och de aktörer som verkar där, som professionella, men också som klienter, brukare, volontärer, besökare och liknande. Fokus ligger på det sociala arbetet och dess organisationer. Forskningen bygger därmed vidare på en tradition vid Socialhögskolan i Lund att kritiskt granska institutioner och institutionalisering. Området studerar också professioner, professionalisering, professionsutveckling och professioner såsom aktörer i organisationer.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren