• BesöksadressVisa på karta

    Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningsområdet studerar organiseringen av välfärdspraktiker och de aktörer som verkar där, som professionella, men också som klienter, brukare, volontärer, besökare och liknande. Fokus ligger på det sociala arbetet och dess organisationer. Forskningen bygger därmed vidare på en tradition vid Socialhögskolan i Lund att kritiskt granska institutioner och institutionalisering. Området studerar också professioner, professionalisering, professionsutveckling och professioner såsom aktörer i organisationer.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren